Resultaten van de eerste editie van de virtuele BATIBOUW-beurs

31 maart 2021

200 exposanten waren aanwezig op het net gedurende 9 dagen om de bouwers van morgen te helpen: een gewaagde gok die moest genomen worden.

Ondanks de moeilijkheden die deze digitale beurs heeft gekend, dringt een versterkte aanwezigheid van BATIBOUW op het internet zich toch op. Zeker, de editie 2022 van BATIBOUW zal hernieuwen met een « fysieke » aanwezigheid in de expositiehallen van Brussel, voor een traditionele BATIBOUW die zal plezieren aan de gefrustreerde bezoekers van de gemiste editie 2021. Maar tezelfdertijd zullen de lessen die uit de ervaring van de afgelopen week getrokken zijn, leiden tot een echt hybride aanbod met een « virtuele » aanwezigheid doorheen heel het jaar. De contouren hiervan moeten nog worden verfijnd, maar het is duidelijk dat het merk «BATIBOUW » een unieke referentie blijft in België op het vlak van bouw, renovatie en inrichting. Het hybride model staat voor een samenleven tussen de « VIRTUELE BATIBOUW » tijdens het jaar en een « fysieke » beurs één keer per jaar, met een klassiek format maar ook gebruik makend van de nieuwe mogelijkheden die de virtuele wereld biedt.